>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ماده 2- فنوکسی اتانول به عنوان ماده بیهوش کننده بر فاکتورهای استرسی ماهی قرمز (Carassius Auratus)  
   
نویسنده جهانبخشی عبدالرضا ,عرفانی فر الناز ,پورمظفر سجاد ,اژدری اشکان ,رحیمی قره میرشاملو قاسم
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:1 -7
چکیده    با توجه به عوارض اجتناب پذیر داروهای بیهوشی در آبزی پروری، بررسی فاکتورهای استرسی در ماهی یکی از راه های مناسب برای شناسایی اثرات جانبی آنها است. هدف از این مطالعه بررسی اثر دوزهای مختلف 2فنوکسی اتانول به عنوان بیهوش کننده، بر سطح شاخص‌‌های استرسی (گلوگز و کورتیزول) می‌‌باشد. زمان القاء بیهوشی و ریکاوری این ماهی، در غلظت های موثر 0.1، 0.3، 0.5 و 0.7 میلی لیتر در لیتر2فنوکسی اتانول بررسی شد. نتایج نشان دادند که قرار گرفتن در غلظت های پایین این ماده بیهوشی (0.1 و 0.3) موجب می شود تا بیهوشی عمیق در مدت زمان بیشتری رخ دهد و زمان ریکاوری آن کمتر شود و بالعکس. در غلظت های 0.1 و 0.3 میلی لیتر در لیتر این ماده سطح کورتیزول پلاسما به طور معناداری نسبت به گروه شاهد افزایش یافت و در غلظت های بالاتر (0.5 و 0.7) سطح کورتیزول به طور معناداری کاهش یافت (p<0.05). با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از غلظت های پایین تر 2 فنوکسی اتانول (0.1 و 0.3 میلی‌لیتر بر لیتر) باعث ایجاد استرس در ماهیان می‌‌گردد. لذا، مقادیر بالاتر (0.5 و 0.7 میلی‌لیتر بر لیتر) این ماده بیهوش کننده جهت بیهوش کردن ماهی قرمز پیشنهاد می‌‌گردد.
کلیدواژه ماهی قرمز، فنوکسی اتانول، استرس، کورتیزول
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایستگاه تحقیقات نزمتنان خلیج فارس, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved