>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از میگوهای تمیز کننده (زینتی)، راهکاری پایدار در کنترل بیماری‌های انگلی در پرورش ماهی در قفس  
   
نویسنده اژدری اشکان ,خلیل پذیر محمد ,میرزائی محمدرضا ,جهانبخشی عبد الرضا
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:29 -36
چکیده    استفاده از مواد شیمیایی در پرورش آبزیان برای درمان بیماری های انگلی در ماهیان پرورشی بسیار گسترده است. در پرورش ماهیان دریایی در قفس از ماهیان زینتی به عنوان کنترل کننده زیستی انگل های خارجی استفاده می شود اما گزارش های موجود مبنی بر عدم امکان تولید انبوه ماهیان تمیز کننده به روش تکثیر مصنوعی و از سویی، حساس بودن آن‌ها به بعضی انگل‌ها و بیماری‌های ماهی پرورشی، موجب شده است که نگاه‌ها به سمت استفاده از میگوهای پاک کننده معطوف شود که براحتی در شرایط مصنوعی قابل تکثیر و تولید انبوه هستند و نیز بیماری مشترک با ماهی پرورشی ندارند. تاثیر میگوهای تمیزکننده در کاهش انگل در ماهیان پرورشی تاکنون کشف نشده باقی مانده است. استفاده از کنترل بیولوژیک علیه انگل‌ها در پرورش آبزیان ممکن است سبب کاهش استفاده از مداخلات شیمیایی شود. بنابراین، پرداختن به موضوع تکثیر میگوی زینتی (cleaner) با توجه به توسعه پرورش ماهیان دریایی بویژه در سیستم پرورش در قفس به عنوان یک ضرورت معرفی می‌شود. بنابراین، تحقیق در خصوص انتخاب گونه مناسب و تامین مولد به عنوان اولویت به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و اجرایی پیشنهاد می‌گردد که در ادامه با ترویج بیوتکنیک کار به مردم این فعالیت علاوه بر تامین میگوی مورد نیاز بخش آبزی‌پروری ماهیان دریایی، به عنوان یک شغل جدید در بازار آبزیان زینتی و آکواریومی کشور معرفی شود.
کلیدواژه آبزیان زینتی، تکثیر، میگوی تمیز کننده، بیماری انگلی، پرورش در قفس
آدرس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, پژوهشکده میگوی کشور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved