>
Fa   |   Ar   |   En
   اهمیت توجه به نیازهای غذایی ماهیان تزئینی  
   
نویسنده خانجانی محمدحسین ,اربابی ناظم ,شریفی نیا مسلم
منبع آبزيان زينتي - 1399 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:51 -59
چکیده    آگاهی از نیازهای غذایی ماهیان زینتی جهت دستیابی به عملکرد بهتر رشد و تولید امری ضروری است. در سالهای اخیر اطلاعات تغذیه‌ای در مورد برخی گونه های آکواریومی بدست آمده است. همچنین در برخی مواقع اطلاعات تغذیه‌ای این ماهیان از نتایج بدست آمده از ماهیان پرورشی قابل استخراج است. داشتن یک فرمول غذایی صحیح از نیازهای تکمیلی ماهیان آکواریومی سبب بهبود قابلیت هضم مواد مغذی، تامین نیازهای متابولیک، کاهش هزینه‌های نگهداری، آلودگی آب و در عین حال غذایی با فرمول کامل اهداف آبزی‌پروری پایدار را دنبال می‌کند. تاکنون خوراک‌های مختلفی از قبیل پودر شیر، ورقه‌ها، ضایعات کشتارگاهی، غذاهای خشک و انواع غذاهای زنده شامل روتیفرها، ناپلی آرتمیا، موینا، دافنی، سریودافنی و جلبک‌ها به طور گسترده در تغذیه ماهیان آکواریومی استفاده شده است که هر کدام ارزش غذایی و تولیدی خاص خود را دارد. با توجه به اینکه رنگ آمیزی گونه ماهی زینتی در تجارت این ماهیان حائز اهمیت است، افزودن رنگدانه‌ها و کارتنوئیدها به جیره غذایی ماهیان آکواریومی توصیه می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی نیازهای غذایی خاص برای بهبود تولید و در نتیجه، پرورش اقتصادی‌تر ماهیان زینتی است.
کلیدواژه ماهیان زینتی، پروتئین، ویتامین، جیره غذایی، کاروتنوئید
آدرس دانشگاه جیرفت, دانشکده منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی شیلات, ایران, دانشگاه جیرفت, دانشکده منابع طبیعی, گروه علوم و مهندسی شیلات, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved