>
Fa   |   Ar   |   En
   گسترش بیماری‌های انگلی به عنوان تهدیدی جدی برای صنعت پرورش ماهیان زینتی: بررسی میزان شیوع انگل آرگولوس (Argulus) در ماهیان زینتی ایران  
   
نویسنده رادخواه علیرضا
منبع آبزيان زينتي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 3 - صفحه:13 -22
چکیده    پرورش ماهیان زینتی آب شیرین یک سرگرمی محبوب در سراسر جهان محسوب می شود. با توجه به اینکه ماهیان زینتی ایران عمدتاً از کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند و ویتنام وارد می شوند، بنابراین امکان انتقال گونه های انگلی مختلف به واسطه واردات این ماهیان وجود دارد. گونه های متعلق به جنس آرگولوس (argulus) از مهم ترین انگل های خارجی می باشند که در ماهیان زینتی مانند گلدفیش (carassius auratus) و کوی (cyprinus carpio) شناسایی شده اند. این ماهیان زینتی علاوه بر اینکه به عنوان میزبان برای گونه های آرگولوس عمل می کنند، با ورود به آبهای طبیعی نیز امکان انتقال بسیاری از انگل ها به ماهیان بومی را افزایش می دهند. از اینرو، با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع انگل های آرگولوس در ماهیان زینتی و ماهیان آبهای داخلی ایران انجام شده است. اطلاعات ارائه شده در این مطالعه می تواند به منظور کنترل و جلوگیری از انتقال گونه های انگلی مانند آرگولوس به اکوسیستم های آبزی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه آرگولوس، انگل خارجی، شیوع، ماهیان زینتی، گلدفیش، ماهی کوی.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران
پست الکترونیکی alirezaradkhah@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved