>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی انگل‌های خارجی ماهی گورامی دارف (Colisa Lalia) وارداتی  
   
نویسنده شعیبی عمرانی بابک ,علی نژاد سهیل
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:7 -15
چکیده    تمایل به نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان افزایش یافته است. بسیاری از این ماهیان وارداتی هستند. با ورود این ماهیان احتمال انتقال بیماری های جدید نیز افزایش می یابد. انگل های خارجی از مشکلات مهم در نگهداری ماهیان زینتی هستند. هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی به انگل های پوست و آبشش در ماهی های گورامی دارف وارداتی بود. 150 قطعه ماهی بررسی شدند که 57 قطعه آن آلوده بودند. شناسایی انگل ها با تهیه لام مرطوب، رنگ آمیزی و با استفاده از کلیدهای شناسایی انجام گرفت. طی این تحقیق انگل های تک یاخته تریکودینا (بیشترین فراوانی)، ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (کمترین فراوانی) و ایکتیوبودو نکاتریکس و منوژن های هترواونکوکلئیدوس بوچکیلی و ژیروداکتیلوس شناسایی شدند. هترواونکوکلئیدوس بوچکیلی از آبشش و بقیه از پوست و آبشش جدا شدند. نظارت بر وضعیت سلامت ماهیان زینتی در معاملات تجاری با دیگر کشورها و نیز نقل و انتقال بین استان های مختلف یکی از مهمترین نیازها در امر پیشگیری از بیماری های مختلف می باشد. هر گونه معامله تجاری ماهیان زینتی بدون گواهینامه سلامت می تواند اثار زیانباری داشته باشد.
کلیدواژه انگل خارجی، گورامی دارف، ماهیان زینتی، ماهیان وارداتی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشکده دامپزشکی, گروه بهداشت, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved