>
Fa   |   Ar   |   En
   ماهی گورخری (Danio Rerio) به‌عنوان مدل ژنوتوکسیکولوژی  
   
نویسنده درویشی مجره معصومه ,صفری رقیه
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:23 -33
چکیده    ماهی گورخری به جهت سهولت و هزینه نگهداری پایین، باروری بالا، در دسترس بودن کامل توالی ژنوم، دست کاری راحت، هومولوگ بودن بسیاری از ژن های این ماهی با پستانداران و وجود سویه های جهش یافته این ماهی را در تحقیقات زیست شناسی، پزشکی و ژنتیکی به یک گونه مدل و محبوب تبدیل کرده است. ژنوتوکسیکولوژی علمی است که به مطالعه اثرات آلاینده ها در سطح ژنوم موجودات می پردازد. بررسی های زیادی با استفاده از این مدل جهت ارزیابی عملکرد تولیدمثلی، سیستم های ایمنی و آنتی اکسیدانی در سطح ژنوم صورت گرفته است. این مقاله مروری بر استفاده از این ماهی مدل در مطالعات ژنوتوکسیکولوژی آبزیان دارد که با توجه به ویژگی های ذکرشده می تواند در مسائل پزشکی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.
کلیدواژه ماهی گورخری، مدل زیستی، ژنوتوکسیکولوژی، تولیدمثل، ایمنی، آنتی‌اکسیدان
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط‌ زیست, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط ‌زیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved