>
Fa   |   Ar   |   En
   نرسازی ماهی مولی (Poecilia Sphenops) با استفاده از جیره حاوی گیاه خارخاسک (Tribulus Terrestris)  
   
نویسنده درافشان سالار ,زمانی فرادنبه مظاهر ,رنجبر احسان ,شفیعی رشید ,نهاوندی رضا
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:1 -6
چکیده    تولید جمعیت های تک جنس از نظر بازارپسندی در صنعت شیلات حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از گیاه خارخاسک (tribulus terrestris) به عنوان ترکیب شبه آندروژن گیاهی جهت نرسازی ماهی مولی (poecilia sphenops) به عنوان یکی از ماهیان مهم زینتی بود. برای این منظور مولدین دارای جنین ماهی مولی با جیره های حاوی عصاره هیدروالکلی خارخاسک (2 و 4 درصد وزن جیره) تغذیه شدند. دو گروه کنترل (جیره پایه) و تغذیه شده با هورمون متیل تستوسترون (mg/kg food 3) نیز در نظر گرفته شد. نوزادان متولد شده از ماهیان در تیمارهای مختلف در طی روزهای نهم تا یازدهم جمع آوری شده و تا سن حدود دو ماهگی و امکان تشخیص ظاهری جنسیت نگه داری شدند. نسبت های جنسی مشاهده شده با آزمون کای مربع ( chi2) مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دو تیمار متیل تستوسترون و خارخاسک 4 درصد قادر به تغییر جنسیت ماهی مولی به سمت جنس نر بود. این تحقیق برای نخستین بار کارایی استفاده از خارخاسک را به صورت خوراکی بر روی ماهیان زنده زا نشان داد.
کلیدواژه تغییر جنسیت، ماهی زینتی، گیاه دارویی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, گروه شیلات, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم دامی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved