>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر مهمترین عوامل بیماری‌زای انگلی شناسایی شده در ماهیان زینتی  
   
نویسنده سرپناه علینقی
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:9 -18
چکیده    تکثیر و پرورش ماهیان زینتی با رویکرد اقتصادی و تزئینی از فعالیت های مهم صنعت آبزی پروری تجاری بشمار می رود که در دهه های اخیر رشد و توسعه فراوانی داشته و سهم وسیعی از تجارت بین المللی را بخود اختصاص داده است. در راستای این رشد و توسعه، یکی از مهمترین چالش های پیش روی این صنعت ظهور و بروز بیماری های مختلف از جمله درگیری با انگل های تک یاخته و پریاخته می باشد که سبب بروز مشکلات عدیده ای در این ماهیان، از جمله کاهش رشد، تاخیر در بلوغ جنسی و یا عقیمی ماهی، بروز تلفات، هزینه بالای درمان و کنترل انگل های مزبور می شوند. همچنین انگل ها اغلب زمینه را برای بروز بیماری های دیگر مانند آلودگی های باکتریائی، ویروسی و قارچی فراهم می سازند و سبب مرگ و میر شدید ماهیان می گردند. بنابراین، در این مطالعه به بررسی انواع انگل های بیماریزای ماهیان زینتی و ارائه راهکارهای کنترل و درمان آنها پرداخته می شود.
کلیدواژه ماهیان زینتی، تک یاختگان، ترماتود، نماتود، سخت‌پوستان، آلودگی‌های انگلی
آدرس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, ایران
پست الکترونیکی asarpanah5050@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved