>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از توتیای دریایی Sea Urchin به عنوان آبزی زینتی در آکواریوم آب شور  
   
نویسنده سوداگر محمد ,بیرانوند نگین ,فلاحی رکسانا
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:1 -8
چکیده    توتیای دریایی گروه فراوان و متنوعی از خارپوستان بوده که بیش از 800 گونه از آنان در اشکال و اندازه های مختلف، در هزاران زیستگاه های مختلف دریاها و مکان های متنوع از نظر شرایط محیطی شناسایی شده اند و غالبا در اقیانوس های سرد و گرم سراسر جهان پراکندگی دارند. این موجودات کفزی، همانند هم شاخه های خود، اسکلت داخلی از نوع کربنات کلسیمی داشته و در طول چرخه زندگی، تقارن شعاعی دارند و اغلب رسوب خوار و برخی نیز معلق خوار هستند. توتیاهای دریایی دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻤﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ آبزی بوده ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ می توان به اهمیت آن ها درﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻮم سامانه آﺑﻲ و ﻧﻘﺶ آن ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اشاره کرد؛ خاصیت زیبایی شناسی توتیاهای دریایی نیز به دلیل جذابیت رفتاری، حرکتی و رنگ آمیزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت زیبایی سازی محیط آکواریوم به عنوان همزیست با برخی از ماهی ها، نرم تنان و سخت پوستان مورد استفاده قرار می گیرند. توتیاهای دریایی در بازار جهانی ارزش تجاری بالایی دارند و سالانه میلیاردها دلار ارزآوری داشته که در برخی کشورها به عنوان یک غذای گران قیمت و گاهی برای تهیه یک محصول خشک و حتی به عنوان یک خوراک و یا دارو استفاده می شوند و در برخی کشورها؛ از جمله کشور ما به عنوان وسیله تزئینی و سوغات کاربرد دارد؛ علاوه بر این به دلیل خاصیت زیبا شناسی و ارزش های زیستی در محیط های آکواریومی نیز قابل استفاده می باشند.
کلیدواژه توتیای دریایی، آکواریوم آب شور، زینتی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده شیلات و محیط زیست, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved