>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش نانو ذرات سلنیوم در عملکرد تولید مثلی ماهیان  
   
نویسنده مهدوی جهان آباد جواد ,راستیان نسب ابوالحسن ,محمودی رقیه ,کاظمی اسماعیل ,صلاحی اردکانی محمد میثم ,گندمکار حبیب الله
منبع آبزيان زينتي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:27 -39
چکیده    در این مطالعه اثرات نانوذرات سلنیوم بر کیفیت اسپرم و عملکرد تولید مثلی ماهیان بررسی شد. امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعیت جهان، تامین غذای سالم و کافی یکی از مسائل و مشکلات بحرانی بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه می باشد. آبزیان می توانند نقشی حیاتی در تامین مواد مغذی مورد نیاز جامعه داشته باشند. کنترل تولید مثل ماهیان موضوعی کلیدی در آبزی پروری است. کیفیت گامت ماهیان یکی از عوامل محدود کننده موفقیت تولید مثلی می باشد. علاوه بر این، کیفیت گامت ماهیان می تواند بسیار متغیر باشد و تحت تاثیر تعداد زیادی از عوامل خارجی قرار گیرد. وجود مواد معدنی ناچیز در جیره ضروری می باشد، حتی تغییرات جزئی سطوح این مواد اثرات معنی داری بر سلامت و عملکرد تولید مثلی دارد. سلنیوم یک ماده معدنی ناچیز ضروری می باشد که به عنوان جزء سازنده آنزیم هایی مانند گلوتاتیون پراکسیدازها و همچنین سلنوپروتئین ها، نقش مهمی در فرایندهای بیولوژیک مختلف شامل دفاع آنتی اکسیدانی، باروری نرها و ماده ها، متابولیسم تیروئید، عملکرد ایمنی، عملکرد غدد درون ریز، و تکامل و عملکرد ماهیچه ایفا می کند، همچنین به عنوان مرکز کاتالیزوری در جایگاه فعال آنزیم آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز عمل می نماید. ماهیان و به ویژه آزادماهیان ممکن است برای محافظت از سطوح بالای اسیدهای چرب چند غیر اشباع (pufa) خود که مستعد پراکسیداسیون هستند، به طور نسبی نیاز بالایی به خواص آنتی اکسیدانی سلنیوم داشته باشند. بنابراین سلنیوم و سلنوپروتئین ها زنده مانی اسپرماتوزوآ را تضمین نموده و از آن در برابر گونه های اکسیژن فعال (ros) محافظت می نمایند، و همچنین عملکرد تولید مثلی نیز ممکن است از طریق سلنیوم افزایش یابند.
کلیدواژه ماهیان، بیوتکنولوژی، گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیوم، نانو ذرات،ماهی دانیو گوره خری
آدرس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکزتحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکزتحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج, ایران, سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved