>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر خط‌ شناسه گذاری در ماهی‌ها با نگاهی بر ماهیان زینتی  
   
نویسنده فهیم آذین ,صفری رقیه
منبع آبزيان زينتي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:15 -23
چکیده    بیش از 10 سال از شروع خط شناسه گذاری dna برای گونه ها گذشته است. این در حالی است که خط شناسه گذاری dna در ماهی ها هنوز در ابتدای راه خود می باشد. موسسه بین المللی خط شناسه گذاری حیات (barcode of life) بیان داشته که توالی dna همانند بارکد روی اجناس فروشگاه می تواند برای شناسایی گونه های گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. این امر به همین سادگی امکان پذیر نبوده و نیازمند یک دستگاه بارکدخوان می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهند که ژن coi میتوکندریایی می تواند به عنوان مارکری سریع و کارآمد در خط شناسه گذاری ماهی ها به کار گرفته شود؛ اما از سوی دیگر وجود گونه های دورگه و گونه هایی که اخیراً اشتقاق یافته اند باعث به وجود آمدن مشکلات و تردید هایی برای استفاده از خط شناسه گذاری در ماهی ها شده است. البته مطالعات تکمیلی نشان می دهند که شناسایی اشتباه ماهی ها نسبت به مسئله مذکور نگران کننده تر می باشد و انجام خط شناسه گذاری می تواند این اشتباهات را تصحیح کند. به طور کلی با توجه به افزایش صادرات و واردات ماهی های زینتی در سراسر دنیا، استفاده از رویکرد خط شناسه گذاری می تواند در شناسلیی، حفظ و نگهداری گونه های این ماهی ها کمک کننده باشد.
کلیدواژه خط ‌شناسه گذاری، ماهیان زینتی، Coi
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گروه تکثیر و پرورش آبزیان, ایران
پست الکترونیکی rsafari@gau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved