>
Fa   |   Ar   |   En
   پاتوفیزیولوژی ترمیم زخم  
   
نویسنده غلامی حسین ,زمانی راد بهران ,فرزاد مهاجری سعید
منبع التيام - 1397 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:28 -35
چکیده    ترمیم زخم همواره به عنوان یک مسئله مهم در طب بالینی مطرح بوده است. التیام بافت‏های آسیب دیده از جمله پوست، پدیده‏ای فعال و پیچیده است که پس از آسیب بافتی به منظور بازسازی بافت آسیب دیده و با مداخله فاکتورهای سلولی و ملکولی متعدد انجام می‏شود. ناکارآمدی در ترمیم زخم بعد از ضربه، جراحی و یا بیماری‏های مزمن مثل دیابت، زندگی انسان و حیوان را تحت تاثیر قرار می‏دهد. درک بهتر چگونگی این فرآیند و به کارگیری آن در مدیریت درمان زخم، به منظور کمک به روند طبیعی ترمیم زخم ضروری به نظر می‏رسد. روند ترمیم زخم پوستی به صورت کلاسیک شامل سه فاز هموستاز و التهاب، تکثیر سلولی و نهایتا بلوغ و ریمودلینگ است که هر کدام از این مراحل در خلال وقوع ترمیم با یکدیگر همپوشانی‏هایی دارند.
کلیدواژه التیام زخم ,التهاب ,جراحت بافتی ,پاتوفیزیولوژی
آدرس دانشگاه تهران, پژوهشکده تحقیقات زیست پزشکی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده دامپزشکی, گروه پاتولوژی, ایران, دانشگاه تهران, پژوهشکده تحقیقات زیست پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved