>
Fa   |   Ar   |   En
   زمینه های ممنوعیت جرایم جنسی در ادیان توحیدی  
   
نویسنده همامی عباس ,غلامی عبدالله
منبع پژوهشنامه قرآن و حديث - 1392 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:41 -74
چکیده    ادیان توحیدی اسلام و یهودیت و نیز مسیحیت از آنجا که دارای خاستگاه مشترک و منشا واحد هستند، یکسانی در بسیاری از احکام و قوانین آنها دیده می شود. ولی اختلاف در احکام و قوانین کتاب مقدس و قرآن کریم بدین علت است که با توجه به مقتضیات زمان صدور آنها و به هدف تامین نیازهای معنوی و تنظیم زندگی مخاطبان آن تشریع شده و هر حکمی با زمینه ای خاص، مبتنی بر حکمت یا فلسفه ای ویژه است. شباهت های بسیار احکام در اسلام و یهودیت از جمله جرم انگاری جرایم جنسی و نحوه تعیین مجازات آنها، در مواردی چون ملاعنه در اسلام و آزمون آب تلخ لعنت در یهودیت، زنا و طلاق در مسیحیت، حرمت ازدواج با محارم و ... بستری مناسب برای تطبیق و مقارنه میان نظام حقوقی ادیان توحیدی است که در مقاله حاضر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه قرآن کریم ,کتاب مقدس ,زمینه های ممنوعیت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, استاد دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه رازی, استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved