>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی ارتباط«حکمت»و«لهوالحدیث» در سوره لقمان  
   
نویسنده کلباسی اصفهانی فهیمه ,حاج عبدالباقی مریم
منبع پژوهشنامه قرآن و حديث - 1392 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:117 -146
چکیده    با مراجعه به قاموس ها و کتب لغت و از سویی تفاسیر ذیل آیات، این مطلب کاملا مبرهن و بارز است که هر واژه در قرآن کریم، دارای بار معنایی مخصوص به خود می باشد و خداوند متعال بنابر اهداف خاص، کلمات را مطرح نموده است به گونه ای که نمی توان حتی از کلمات مترادف به دلخواه جایگزین نمود. با بررسی های جدید، راه بهتر شناختن معناشناسی در قرآن کریم، یافتن نقطه مقابل آن عنوان در قرآن است و این مقاله با توجه به ساز و کارهایی که برای معناشناسی وجود دارد، با فرضیه تقابل حکمت و لهوالحدیث، به واکاوی ارتباط این دو پرداخته است که می توان همراه نمودن این دو عنوان را در سوره لقمان، یکی از مصادیق معناشناسی در زمانی ذکر نمود و به نظر می رسد که لهوالحدیث در بیان قرآن، یک عنوان تک بعدی نباشد
کلیدواژه قرآن ,حکمت ,حکیم
آدرس دانشگاه پیام نور, استادیار دانشگاه پیام نور تهران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, استادیار دانشگاه آزاد تهران- شمال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved