>
Fa   |   Ar   |   En
   داستان بهشت آدم(ع) در قرآن و تورات  
   
نویسنده عبدالله زاده رحمت الله ,اباذری راضیه ,موسوی سادات سید مرتضی
منبع پژوهشنامه قرآن و حديث - 1392 - دوره : 0 - شماره : 12 - صفحه:71 -98
چکیده    طرح داستان امت های پیشین از جمله مسایل مهم در قرآن است. در میان این داستان ها، داستان آدم (ع) از آن جهت که به مبدا پیدایش انسان بر می گردد، دارای اهمیتی ویژه و فهم آن شایان توجه و دقت است و در این داستان، چگونگی خروج آدم از بهشت یکی از زیباترین و جذاب ترین آنها و دارای رمز و رازهایی است که آگاهی از آن می تواند تاثیری شگرف در جهان بینی انسان و نوع نگاه او به فلسفه خلقت، ماهیت وجود آدمی، تکلیف و سعادت و شقاوت بشر داشته باشد.از آنجا که این داستان از جمله داستان هایی است که در تورات نیز مطرح شده است به طوری که در نقل تورات از این داستان گاه شباهت هایی با نقل قرآن وجود دارد و گاه به گونه ای متفاوت به نقل آن پرداخته شده است، مقایسه آن دو و پژوهش در آن را شایسته تتبع قرار می دهد تا از این رهگذر، از یک سو وجوه اشتراک و افتراق در نقل ها بیان گردد و از سوی دیگر ظرافت های نهفته در هریک از آن ها نمایان شود که کدام نقل دارای خاستگاه وحیانی و کدام نقل برخاسته از هواهای تحریف گران است. بر این اساس به بررسی تطبیقی داستان آدم(ع) و خروج وی از بهشت در قرآن و تورات پرداخته ایم. این تطبیق بیانگر آن است. که نکات مشترک این داستان در این دو کتاب آسمانی بر خاسته از آبشخور وحیانی آن دو است و نکات افتراق ورود دست تحریف گران را در این عرصه نمایان می سازد که البته دامن تورات را گرفته است.
کلیدواژه عهد آدم ,درخت ممنوعه ,عصیان آدم
آدرس دانشگاه پیام نور, استادیار گروه الهیات، دانشگاه پیام نور آران و بیدگل, ایران, کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved