>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فنوسمانتیک در سوره الانبیاء براساس تحلیل زبانی  
   
نویسنده فرشادی مهری ,نعمتی پیرعلی دل آرا ,آل رسول سوسن ,پارسایی تهمینه
منبع پژوهشنامه قرآن و حديث - 1399 - شماره : 27 - صفحه:165 -192
چکیده    معناشناسی آوایی یا فنوسمانتیک یکی از حوزه های مطالعاتی پایه در زبانشناسی محسوب می‌شود که تناسب میان متغیرهای فونتیک و سمانتیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. آواها با آهنگ خاصی که به کلمات می‌دهند نقش مهمی را در انتقال پیام متن ایفاء می‌کنند از اینرو توجه به تناسب میان آوا و معنا در زمره پژوهشهای نوین علمی بوده و ابزار مناسبی برای مطالعات معناشناسی در قرآن کریم محسوب می‌شود. این ضرورت تحقیق موجب شده که ارتباط آواییمعنایی در سوره الانبیاء به شیوه تحلیلیتوصیفی مورد بررسی قرارگرفته و در این بررسی ضمن ملاک قرار دادن سیاقها و بررسی فنوسمانتیک آیات و الفاظ کلیدی در هر سیاق و کشف موضوع اصلی سیاقها و موضوع کانونی سوره، چنین به دست آمده است که موضوع کانونی سوره الانبیاء ربوبیّت و انسان است و موضوع محوری هر سیاق در ارتباطی تنگاتنگ با این موضوع کانونی قرار دارد و این ارتباط غرض سوره را که عبارت است از اصلاح بینش و کنش انسان در رابطه با ربوبیت الله، برآورده می‌کند. بررسی صفات ذاتی حروف در الفاظ آیات کلیدی هر سیاق، بیانگر آن است که لحن سریع و کوبنده، همچون سور مکی، لحن غالب در سوره الانبیاء است و در بعضی از سیاق‌ها لحن سخن نرم است، زیرا تبیین و تذکر و اصلاح بینش و کنش کفار و مشرکین از سویی لحن کوبنده را می‌طلبد و از سوی دیگر لازمه تبیین و تایید بینش و کنش بندگان صالح و نحوه تعامل خداوند با آنان، لحنی نرم می‌باشد. فنوسمانتیک در سوره الانبیاء حاکی از این است که میان الفاظ و آواها و موضوع و پیام اصلی سوره هماهنگی کامل وجود دارد.
کلیدواژه سوره الانبیاء، موضوع کانونی، ربوبیت، فنوسمانتیک، تحلیل زبانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, گروه علوم قرآن و حدیث, ایران
پست الکترونیکی ptahminaa@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved