>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده کیلکای معمولی(Clupeonella Cultiventris) با استفاده از آنزیم پرومود  
   
نویسنده جوادیان روح الله ,روشن علیرضا ,اویسی پور محمود رضا ,کشاورز مجتبی ,نعمتی ماهرخ
منبع زيست شناسي دريا - 1394 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:83 -90
  
کلیدواژه کیلکای معمولی، آنزیم پرومود، پروتئین هیدرولیز شده، روش پاسخ سطحی،.Clupeonella Cultiventris
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, گروه شیلات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, گروه شیلات, ایران, دانشگاه ایالتی واشنگتن, دانشکده صنایع غذایی, آمریکا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, گروه شیلات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved