>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی دریا   
سال:1388 - دوره:1 - شماره:4


  tick  اثر طول دوره روشنایی - تاریکی بر بار باکتریایی روده ماهی سفید (Rutilus Frisi Kutum) در مرحله نوزادی - صفحه:47-58

  tick  اندازه گیری و مقایسه فلزات سنگین (سرب و کادمیوم ) در عضله و پوست ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus Indicus) منطقه صیادی بندر ماهشهر - صفحه:35-46

  tick  بررسی اثر جلبک دونالی یلا (Dunaliella Salina) بر تغییرات شاخص های ایمنی (کمپلمان و پراکسیداز) در ماهی قزل آلای رنگین کمان - صفحه:3-21

  tick  بررسی تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های C و E بر میزان گلبول های قرمز خون ماهی استرالیاد پرورشی (Acipenser Ruthenus) - صفحه:23-34

  tick  بررسی روند رسیدگی جنسی ماهی بیاح نر (Liza Abu) در آبهای استان خوزستان - صفحه:73-84

  tick  بررسی عناصر سنگین (سرب، جیوه و کادمیوم) در ماهیان بومی آب شیرین شیربت (Barbus Grypus) و بیاح (Liza Abu) صید رودخانه های کارون و کرخه در فصل تابستان - صفحه:95-107

  tick  بررسی فراوانی شانه داران و تاثیر فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب روی تراکم آنها در خوردورق و غزاله - صفحه:59-71

  tick  فیتوپلانکتون های موجود در مخزن دو نفتکش در اسکله نفتی بندر خارک ایران - صفحه:109-119

  tick  مقایسه و بررسی خصوصیات مرفومتریکی و پلی مورفیسم ترانسفرین پروتئین و هموگلوبین (Liza Auratus) ماهی کفال طلایی در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:85-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved