>
Fa   |   Ar   |   En
   غلظت مس، روی و آهن در عضله و کبد ماهیان شیر (Scomberomorus Commerson) و قباد (Scomberomorus Guttatus) در شمال خلیج‌فارس  
   
نویسنده عبیدی رزاق ,دولاح عبدالحسن ,ضیائیان نوربخش هانیه ,راوردشیری میترا ,فقیه نژاد الهام
منبع زيست شناسي دريا - 1398 - دوره : 11 - شماره : 42 - صفحه:75 -86
چکیده    این مطالعه باهدف تعیین و مقایسه غلظت فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت های عضله و کبد ماهیان شیر (scomberomorus commerson) و قباد (scomberomorus guttatus) در 1396 بندر بوشهر انجام شد. بدین منظور، تعداد 20 قطعه ماهی شیر و 20 قطعه ماهی قباد به‌صورت تصادفی از سواحل بندر بوشهر صید گردید. بعد از زیست سنجی، بافت های عضله و کبد نمونه ها جداسازی و هضم شیمیایی آن‌ها انجام گرفت و میزان غلظت فلزات در بافت ها اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده بین میانگین فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت عضله و کبد ماهی شیر اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05) همچنین با توجه به نتایج بین میزان غلظت فلزات سنگین ضروری مس، روی و آهن در بافت های عضله و کبد ماهی قباد نیز اختلاف معنی داری مشاهده گردید (0.05>p). میزان فلزات سنگین مس و روی در منطقه موردمطالعه پایین تر از حد مجاز استاندارد های who، fao، nhmrc و uk(maff) بود. ولی میزان فلز آهن بیشتر از مقدار مجاز استاندارد بین المللی fda به دست آمد. ازاین‌رو، استفاده ازاین‌گونه برای مصارف انسانی مشکل چندانی را از دیدگاه سلامت و بهداشت عمومی ایجاد نخواهد کرد
کلیدواژه فلزات سنگین، عضله، کبد، تون ماهیان، بندر بوشهر.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, گروه منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved