>
Fa   |   Ar   |   En
   تجزیه ارتباطی بین صفات جوانه‌زنی و نشانگرهای Aflp در برنج (Oryza Sativa L.)  
   
نویسنده صبوری حسین ,محمد الق شریفه ,بیابانی عباس ,دادرس احمدرضا ,صبوری عاطفه ,کاتوزی مهناز ,نجار عجم محبوبه ,پیراسته ماهم ,خاتمی نژاد رسول
منبع علوم و فناوري بذر ايران - 1399 - دوره : 9 - شماره : 3 - صفحه:113 -130
چکیده    برنج غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی، برنج در 161 میلیون هکتار زمین کشت شده و سالانه 678.7 میلیون تن شلتوک تولید می‌شود. جوانه زنی از مهمترین مراحل رشد برنج محسوب می شود. به منظور بررسی روابط بین نشانگرهای aflp و صفات جوانه‌زنی، 192 لاین برنج مورد بررسی قرار گرفتند. لاین‌های در قالب طرح اگمنت با 100 بذر در هر لاین استفاده شد. هدف این بررسی شناسایی نشانگرهای پیوسته به مکان‌های ژنی کنترل کننده طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه، طول کلئوپتیل و درصد جوانه‌زنی بود. 21 ترکیب آغازگری ecori و msei در کل تعداد 376 نوار تولید نمودند که از این تعداد، 303 نوار چندشکل بودند و به طور متوسط 75.03 درصد چندشکلی داشتند. بیشترین تغییرات طول ساقه‌چه توسط نشانگرهای e080-m140-11 (19.55 درصد)، e060-m160-11 (17.92 درصد) و e080-m150-11 (17.87 درصد) تبیین شد. نشانگرهای e060-m160-11، e080-m150-11، e110-m150-8 و e120-m150-5 با هر دو صفت طول ساقه‌چه و طول ریشه‌چه مرتبط بودند. از نشانگرهای پیوسته شناساییشده در این مطالعه بعد از تایید اعتبار، می توان برای بهبود صفات جوانه زنی با استفاده از انتخاب به کمک نشانگر بهره برد.
کلیدواژه برنج، تجزیه ارتباطی، جوانه‌زنی، نشانگرهای Aflp
آدرس دانشگاه گنبد کاووس, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه تولیدات گیاهی, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه تولیدات گیاهی, ایران, دانشگاه گنبد کاووس, دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی, گروه تولیدات گیاهی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان, بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, مرکز تحقیقات اگروسکوپ, سوئیس, دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکدۀ کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved