>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل تحلیل جامع جریان تکفیری و راهبردهای مقابله با آن  
   
نویسنده رمضانی حسین علی ,جمشیدی مهدی ,زمانی سعید ,خسروی حمید
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:61 -94
چکیده    عالم انباشته از پدیده‎های مختلف است که همه آن‌ها دارای یک ویژگی مشترک مبنی بر طی یک سیر وجود تا فنا هستند. بررسی علل و عوامل به وجود آمدن، بقا، رشد و بلوغ و گسترش این پدیده‎ها تا رسیدن به مرحله فنا و نابودی فعالیتی است علمی که توسط اندیشمندان عرصه‎های علوم مختلف صورت می‎پذیرد. شناخت جامع و نظام‎مند یک پدیده و سیستمی کردن آن در حوزه علوم انسانی به‌ویژه پدیده‎های سیاسی امنیتی بسیار پیچیده می‌باشد. گذر از وانمود به نمود و از نمود به بود و هست که همان قاعده نهفته در روابط پدیدارهاست ازجمله وظایف محققین علوم انسانی و اجتماعی است.یکی از پدیده‎های امنیتی که امروزه جهان اسلام و شاید نظام بین‎الملل را مورد تهدید قرار داده، قرائت‎ها و برداشت‎های انحرافی و البته افراطی از دین اسلام در جریان‎های نظری عملی تکفیری‎ها است. گذر از فضای تئوریک و ورود به عرصه اصول و ارزش‎ها به‌نحوی‌که منجر به رفتارهای بی‎رحمانه و دور از هر نوع انسانیت ویژگی برجسته این جریان و کنشگران اصلی آن می‎باشد و شاید باوجوداین پیچیدگی؛ ریشه‌یابی آن برای علمای عرصه امنیت کمی دشوار باشد. با این اوصاف نگارندگان این جستار با رویکردی اجتهادی سعی در ترسیم مدلی کاربردی جهت تحلیل جامع این پدیده پرداخته و پس از شناخت طول و عرض و عمق آن به ارائه راهبردهایی کارآمد برای مقابله با آن با روش طوفان مغزی و یا خبرگی به روش دلفی اقدام نموده‌اند.
کلیدواژه مدل، تحلیل، تحلیل جامع، تبیین، جریان تکفیری، راهبرد
آدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران, دانشکده شهید مطهری, ایران, دانشکده شهید مطهری, ایران, دانشکده شهید مطهری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved