>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای فعال‌سازی جوانان در توسعه اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده خرمشاد محمد باقر ,علیپوری رضا
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:7 -30
چکیده    این پژوهش که از نوع کاربردی است در پی ارائه مناسب‌ترین راهبردهای فعال‌سازی جوانان در توسعه اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. حجم نمونه این پژوهش، 400 نفر شامل دو گروه جوانان 29-15 ساله و همچنین خبرگان آشنا به حوزه‌ جوانان بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه است. بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، نظر خبرگان و جوانان و نیز با لحاظ چشم‌انداز کشور و جوانان در افق 1404، مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات فعال‌سازی جوانان در قالب تعداد 45 عامل مشخص و به پرسش گذاشته شد. بر این مبنا، «ساماندهی و توسعه کلیه فعالیت‌های جوانان در زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی فن‌آوری و نظامی با برنامه‌ریزی منسجم بخشی و فرابخشی در جهت تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف، حداکثر بهره‌مندی از فرصت‌ها، مقابله با تهدیدات و تبدیل آن‌ها به فرصت به‌نحوی‌که منجر به توسعه اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران شود» به‌عنوان راهبرد اصلی نهایی شد. افزون بر آن، تعداد 25 راهبرد پشتیبان swot در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی فناوری و دفاعی و پیشنهادهایی به دستگاه‌های اجرایی تدوین گردید.
کلیدواژه راهبرد، جوانان، توسعه اقتدار ملی، نقاط ضعف، ضعف، فرضت وتهدید
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved