>
Fa   |   Ar   |   En
   سیاست های کلان صنعت برق ایران براساس گفتمان ولایت‌فقیه و قانون اساسی  
   
نویسنده احمدیان محمد ,امینی جواد ,کمالی روزبه
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1394 - دوره : 6 - شماره : 21 - صفحه:57 -76
چکیده    سیاست های کلان صنعت برق بایستی بر اساس آراء، اندیشه ها و سیاست های ابلاغی ولایت‌فقیه و رویکرد های قانون اساسی تعیین تا از کارایی مناسب و پشتوانه ملی برخوردار گردد. رویکرد تحقیق حاضر از نظر نوع آمیخته و از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نظریه مبنایی است. به همین منظور تمامی بیانات و سیاست های ابلاغی ولایت‌فقیه از بهمن 1357تا بهمن1392 کدگذاری باز و مفاهیم و مقوله های محوری مرتبط، استخراج شده است. در ادامه رویکردهای قانون اساسی تعیین و با مقوله‌های استخراج شده مقایسه و سپس برای تعیین سیاست‌های کلان صنعت برق از طریق تکنیک گلوله برفی تا اشباع نظری به مصاحبه عمیق و هدفمند با چهار تن از خبرگان صنعت برق پرداخته و در نهایت ابعاد و مولفه‌های سیاست‌های کلان و راهبردی صنعت برق را تعیین نموده‌ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد این سیاست‌ها دارای 7 رویکرد با عنوان: عدالت محوری، پیشرفت پایدار دانش‌بنیان، مشارکت مردمی، اثربخشی و کارایی، تجدید ساختار، خوداتکایی و رهایی از وابستگی و در نهایت مدیریت راهبردی بوده که از 33 بعد و 123 مولفه تشکیل شده است.
کلیدواژه سیاست‌های کلان، برنامه‌ریزی راهبردی، صنعت برق
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved