>
Fa   |   Ar   |   En
   هویت‌سازی گروه‌ها و عرفان‌های نوظهور در فضای سایبری  
   
نویسنده احمدی روح‌الله ,ایزدی جهانبخش
منبع مطالعات بين رشته اي دانش راهبردي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:295 -320
چکیده    تعاملی بودن رسانه‌های جدید مانند اینترنت این امکان را فراهم آورده‌ که انسان‌ها بتوانند با یکدیگر ارتباط پیدا‌ کنند و در فضای مجازی‌ انواع هویت‌های مختلف واقعی و مجازی را جعل کنند، این موضوع در شرایطی است که هم‌زمان جمهوری اسلامی ایران با چالش عرفان‌های نوظهور مواجه است. این معنویت‌های نوپدید و روح تعالیم آن‌ها در بسیاری از زمینه‌ها، به لحاظ معنایی و محتوایی، با آنچه در جامعه ما و دین اسلام وجود دارد، در تعارض است وابزار بدون نظارت فضای مجازی هم‌امکان هرگونه تشدید شبهه‌آفرینی به شکل ویروسی را برای آنان به‌صورت کامل فراهم آورده است. با عنایت به موارد فوق، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین چالش‌های ایجاد شده توسط گروه‌ها و عرفان‌های نوظهور در فضای سایبری بر هویت ملی می‌باشد. روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و ابزارگردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه‌ای می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه موضوع هویت موضوعی کیفی است، کار پیمایشی صورت‌نگرفته و اطلاعات موردنیاز توسط فیش‌برداری از اسناد و مدارک سازمان‌های فرهنگی دریافت شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که چالش‌های ایجاد شده توسط آموزه‌هایی که در این عرفان‌ها وجود دارند، عبارتند از: لذت‌پرستی، عشق، آزادی، فردگرایی، سنت‌گریزی، خرافه‌گرایی، رقص و شادی، ترویج پرنوگرافی و مسائل جنسی.
کلیدواژه عرفان‌های نوظهور، فضای سایبر، هویت ملی، هویت مجازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, دانشکده علوم سیاسی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved