>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان(جرجان) در دوران اسلامی  
   
نویسنده مرتضایی محمد ,صداقتی زاده ندا
منبع پژوهش هاي باستان شناسي ايران - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:47 -62
چکیده    نقش مایه ها در هنر ایران حامل مفاهیم و مضامین مورد توجه مردم اعصار گوناگون بود هاند و تداوم در طراحی آن ها، تغییرات تصویری هر دوره را آشکار می سازد. یکی از مهم ترین نقوشی که همواره در ایران مورد توجه بوده و حتی با تغییر آیین نیز استفاده از آن ادامه یافته، آرایه های جانوری است که در غالب هنرهای مختلف مصور گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقوش جانوری سفالینه های کهن شهر گرگان و تبیین تغییرات طراحی این دسته از نقوش در حد فاصل قرون اولیه اسامی تا پایان قرن هفتم هجری است. نتایج نشا نگر آن است که کیفیت ترسیم و طراحی نقوش جانوری گرگان، در ابتدا ادامه برخی سنت های هنری ایران باستان بوده که با مضامین اسامی پیوند خورده است.این امر خصوصاً در نوع پرداخت به جزییات مشهود است. اما با گذشت زمان و نزدیک تر شدن به سده های میانی، این سن تهای تصویری، دس تخوش تغییرات محسوسی از بعد طراحی و نحوه تزیین شده است.
کلیدواژه سفالینه های گرگان(جرجان) ,نقوش جانوری ,قرون اولیه اسلامی ,سده های میانی ,Gurgan’S Potteries ,Animal Motifs ,First Islamic Centuries ,Media Islamic Centuries
آدرس پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری, ایران, دانشگاه هنر اسلامی تبریز, کارشناس ارشد هنر اسلامی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved