>
Fa   |   Ar   |   En
   گونه شناسی تبرهای عصر مفرغ حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران: تبرهای مفرغی موزه هرندی کرمان  
   
نویسنده حصاری مرتضی ,نظافتی نیما ,ناصری تهرانی محبوبه
منبع پژوهش هاي باستان شناسي ايران - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:81 -96
چکیده    فراوانی کانسارهای مس در حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران به خصوص استان کرمان را می توان به عنوان یکی از دلایل شک لگیری و گسترش صنعت فلزکاری در این حوزه در نظر گرفت که باعث خلق آثار منحصر به فردی از آلیاژ مفرغ گردید. اشیای مفرغی، به ویژه نمونه های استان کرمان، غنای فرهنگی این مرحله زمانی را دقیق تر نشان می دهند. عصرمفرغ ایران حدود اواخر شش هزار سال تا اواسط چهار هزار سال قبل را در بر می گیرد. از میان اشیای مفرغی می توان تبرها را نام برد. تبرهای مفرغی مورد مطالعه در این پژوهش همگی در موزه هرندی کرمان نگهداری می شوند. با مطالعه میدانی مجموعه تبرهای مفرغی در موزه و مقایسه تطبیقی آنها بر اساس منابع در این پژوهش به پرسش هایی به مانند: کاربرد، تکنیک و جایگاه آن در حوزه فرهنگی مورد مطالعه پاسخ داده می شود. آن ها از نظر فرم، نحوه قرارگیری تیغه، شیوه ساخت و نیز از نظر کاربرد طبقه بندی و در نهایت مورد مقایسه تطبیقی قرار می گردند. تشابه نسبی تبرهای حوزه جنوب شرق ایران با تبرهای خارج از این حوزه فرهنگی و فرهنگ های همسایه ایران در مناطق شرقی و شمال شرقی به ویژه باختر و آسیای میانه، نشان از تبادلات فرهنگی فرامنطقه ای دارد. این ارتباطات منطقه ای و فرامنطق های را می توان در تجارت مواد خام فلزی، سن گهای قیمتی و نیمه قیمتی و نیز اشیای شان زا جستجو نمود، واقعیتی که در متون بین النهرینی این زمان نیز تایید می گردد.
کلیدواژه حوزه فرهنگی جنوب شرق ایران ,کرمان ,آسیای میانه ,تبرهای مفرغی ,گونه و کاربرد تبرها ,Ancient Southeastern Iran ,Bronze Axes ,Typology And Function Of Ancient Axes
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, استادیار دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران , ایران, کارشناس ارشد میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved