>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بالینی پرستاری و مامایی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر‌بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر شدت خستگی زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی - صفحه:40-51

  tick  بررسی تاثیر رضایت از کنترل بیماری و رفتارهای مراقبتی بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:64-74

  tick  بررسی تاثیر مراقبت‌های حمایتی و آموزشی پرستاران بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده جهت رادیوتراپی به بیمارستان سیدالشهدای اصفهان در سال 1392 - صفحه:9-18

  tick  تاثیر اجرای فرآیند پرستاری به شیوه کارت های مراقبتی در دسترس بر میزان رضایتمندی بیماران از نحوه مراقبت در بخش های ویژه بیمارستان گلستان اهواز - صفحه:75-83

  tick  تاثیر برنامه آموزش مدیریت استرس بر خود‌کارآمدی مادران کودکان مبتلا به تالاسمی - صفحه:84-93

  tick  تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر ابعاد سلامت عاطفی و ارتباط اجتماعی کیفیت زندگی زنان نا‌بارور - صفحه:52-63

  tick  تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر میزان دانش والدین و کنترل علائم و عود بیماری در کودکان مبتلا به سندرم‌ نفروتیک - صفحه:29-39

  tick  تاثیر هیدراسیون داخل وریدی بر فاصله زمانی از پارگی پرده‌ها تا شروع دردهای زایمانی - صفحه:1-8

  tick  عزت‌نفس و عوامل مرتبط با آن در مادران نخست‌زا طی شیر‌دهی - صفحه:19-28
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved