>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله بالینی پرستاری و مامایی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:1


  tick  ارزیابی عدالت در تامین مالی مراقبت‌های دولتی سلامت در سال 1392 - صفحه:64-72

  tick  بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی، رضایت زناشویی و اضطراب حاملگی زنان باردار شهر شیراز - صفحه:51-63

  tick  بررسی اثربخشی مداخله گروهی شناختی رفتاری مدیریت استرس بر پرخاشگری زنان مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:40-50

  tick  بررسی تمایل به ترک ‌خدمت و برخی عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل بیمارستان‌های دانشگاهی زابل - صفحه:73-83

  tick  بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش پیشرفت در کادر‌درمانی بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم‌آباد - صفحه:30-39

  tick  بررسی شیوع سندرم متابولیک در بین پرستاران بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس، ایران - صفحه:1-8

  tick  بررسی عوامل تسهیل‌کننده رعایت اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری - صفحه:19-29

  tick  بررسی میزان رضایتمندی پرستاران، بیماران و همراهان بیمار از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز سال 1394 - صفحه:9-18
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved