>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رایحه درمانی با گیاه شمعدانی معطر بر شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان بستری: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده  
   
نویسنده سیروس فرد مطهره ,معروفی مریم ,معینی مهین ,سموعی فرنگیس ,حیدری محمد مسعود
منبع مجله باليني پرستاري و مامايي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:67 -76
چکیده    زمینه و هدف: درد یکی از شکایات شایع بعد از عمل جراحی کودکان است و علی رغم پیشرفت های وسیع در زمینه پزشکی همچنان یافتن روش های درمانی بدون عارضه برای کاهش شدت درد بعد از عمل احساس می شود؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر رایحه درمانی بر شدت درد بعد از عمل جراحی کودکان صورت گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 64 کودک 6-3 ساله بستری در بخش جراحی به روش آسان انتخاب و در دو گروه 32 نفره تصادفی سازی شدند. در کنار درمان های معمول کنترل درد، رایحه درمانی استنشاقی با یکی از دو نوع رایحه شمعدانی معطر و روغن بادام شیرین (پلاسبو)، در زمان های بدو ورود کودک به بخش و سپس3،6،9 و 12 ساعت بعد از آن انجام و 30 دقیقه بعد از هر مرحله نمره شدت درد به وسیله چک لیست بررسی درد بعد از عمل جراحی در کودکان اندازه گیری و ارزیابی شد.یافته ها: نمره شدت درد کودکان، قبل از دریافت هر گونه مداخله در دو گروه، تفاوت معنی داری نداشت (05/0P).نتیجه گیری: رایحه درمانی با شمعدانی معطر می تواند در تسکین درد بعد از عمل جراحی کودکان در کنار سایر مراقبت ها موثر باشد.
کلیدواژه Aromatherapy ,Pelargonium ,Pain ,Operation ,Children ,رایحه درمانی ,شمعدانی معطر ,درد ,عمل جراحی ,کودکان
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ایران
پست الکترونیکی msf222mmh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved