>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  ارزیابی مهارت های مدیریتی و تعیین موانع عملکردی سرپرستاران بر اساس الگوی ارزشیابی عملکرد بارس در رشت سال 1390 - صفحه:1-7

  tick  بررسی ارتباط ارزش گذاری به بدن با امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از ماستکتومی - صفحه:8-15

  tick  بررسی تاثیر ویتاگنوس بر علائم جسمی و روحی سندرم پیش از قاعدگی: کار آزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:68-76

  tick  بررسی رابطه پاسخگویی فردی با استرس شغلی و رفتار انحرافی کار در پرستاران شاغل - صفحه:27-38

  tick  تاثیر ماساژ بازتابی پا بر اضطراب و بیقراری بیماران تحت تهویه مکانیکی پس از جراحی قلب باز: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:16-26

  tick  رابطه صلاحیت بالینی و استرس شغلی پرستاران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1392 - صفحه:39-49

  tick  نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله با استرس در پیش‌بینی رضایت شغلی پرستاران - صفحه:50-58

  tick  نیاز سنجی آموزشی زنان باردار از دیابت حاملگی جهت انجام زایمان ایمن و تولد نوزاد سالم - صفحه:59-67
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved