>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Multidisciplinary Care   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  ارزیابی کیفیت نگارش مواد و روش ها در گزارشات پایانی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اساس چک لیست Consort - صفحه:1-7

  tick  بررسی تاثیر تکنیک های تنفسی بر شدت درد پانسمان سوختگی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:61-68

  tick  بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و سبک های دلبستگی بر بهزیستی روانشناختی زنان باردار شهرستان بروجن - صفحه:37-44

  tick  بررسی تاثیر ماساژ استروک سطحی پشت بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته ی مغزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده - صفحه:45-52

  tick  بررسی عوامل اضطراب و استرس قبل از عمل جراحی و راه های تعدیل آن، از دیدگاه بیماران در اتاق عمل بیمارستان کاشانی شهرکرد در سال1392 - صفحه:53-60

  tick  تاثیر ماساژ استروک سطحی بر تنش عضلانی و احساس آرامش بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی سازی شده - صفحه:8-16

  tick  تبعیت از درمان همودیالیز و رابطه آن با برخی عوامل در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد - صفحه:17-25

  tick  صلاحیت کار تیمی در پاسخ به بحران: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه پرستاران اورژانس - صفحه:26-36
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved