>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران (crocus spp.)  
   
نویسنده افشار محمدیان منصور ,کردی شیرین ,مشهدی نژاد احمد
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 3 - صفحه:265 -273
چکیده    با‌توجه به نگرانی‌های عمومی در خصوص عوارض نگهدارنده‌های شیمیایی، تمایل به مصرف محصولات فاقد مواد نگهدارنده و یا دارای نگهدارنده‌های طبیعی افزایش‌یافته ‌است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران بر روی دو نوع باکتری گرم‌مثبت (staphylococcus aureus , bacillus subtilis) و دو باکتری گرم‌منفی (pseudomonas aeruginosa و escherichia coli ) که از مهم‌ترین باکتری‌های ایجادکننده عفونت و مسمومیت غذایی هستند، انجام‌ شد. در این بررسی فعالیت ضد‌باکتریایی سه گونه زعفران با نام علمی sativus caspius, crocus speciosus, crocus crocus مورد بررسی قرار گرفت. عصاره‌گیری از این سه گونه‌ی زعفران توسط حلال متانول‌اسیدی انجام شد و میزان فعالیت ضد باکتریایی عصاره‌های حاصل از طریق سنجش قطر هاله عدم رشد باکتری به روش میزان‌ نفوذ‌ چاهک و تعیین حداقل ‌غلظت بازدارنده ‌رشد مشخص ‌شد. نتایج تحقیق حاضر نشان ‌داد که عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران، دارای اثرات ضد باکتریایی متفاوتی هستند، به‌نحوی‌که باسیلوس‌سوبتیلیس حساس‌ترین باکتری و ایشریشیاکلای مقاوم‌ترین باکتری به عصاره‌ها بود. همچنین عصاره گلبرگ گونه‌ی c.sativus و عصاره‌ی کلاله‌ی گونه‌ی speciosus c. اثر مهاری بیشتری روی میکروارگانیسم‌های مورد بررسی داشت. بنابراین، از کلاله و گلبرگ زعفران، علاوه بر خواص آنتی‌اکسیدانی، به‌عنوان یک ماده ضد باکتریایی نیز می‌توان ‌استفاده‌کرد.
کلیدواژه زعفران، گلبرگ، کلاله، فعالیت ضد باکتریایی، غلظت بازدارنده
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم پایه, گروه زیست شناسی, ایران
پست الکترونیکی hejrat72@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved