>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های β-catenin و e-cadherin در سلول‌های سرطانی pc-3  
   
نویسنده تفریحی مجید ,نخعی سیستانی روح الله
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1395 - دوره : 29 - شماره : 1 - صفحه:48 -58
چکیده    پروتئین e-cadherin یکی از اعضاء فوق خانواده پروتئین‌های e-cadherin است که بطور عمده در سطح سلول‌های بافت‌های اپیتلیال بیان می‌شود. کاهش بیان این پروتئین‌ علاوه بر تضعیف اتصالات بین سلولی، موجب بروز پدیده epithelial-mesenchymal transition (emt) و مهاجرت و متاستاز سلول‌های سرطانی بافتهای اپیتلیال می‌شود. در طب سنتی، از انار (punica granatum) برای درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله اسهال، بیماریهای قلبی و فشار خون استفاده می‌شود. در این تحقیق اثر عصاره استونی میوه انار بر میزان بیان پروتئین‌های β-catenin و e-cadherin در سلول‌های pc3 بررسی شد. نتایج آزمایشات mtt نشان داد که عصاره استونی میوه انار قادر است حیات سلول‌های pc-3 را بخصوص در غلظت‌های بالاتر از μg/ml 100 مهار کند. همچنین ic50 عصاره استونی دانه انار در حدود μg/ml 86 تخمین زده شد. نتایج آزمایشات وسترن بلاتینگ نیز نشان داد که تیمار سلول‌های pc-3 با غلظت‌های‌ μg/ml 20 و μg/ml50 عصاره میوه انار موجب افزایش مقدار پروتئین β-catenin و e-cadherin به میزان تقریبی 5/1 و 2/2 برابر می‌شود. نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌کند احتمالا میوه انار پتانسیل بالایی در مهار متاستاز سلول‌های سرطانی دارد.
کلیدواژه انار؛ سلولهای pc-3؛ پروتئین β-catenin؛ پروتئین e-cadherin
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
پست الکترونیکی r.nakhaei@kashanu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved