>
Fa   |   Ar   |   En
   تمایز سلولهای بنیادی پوست انسان به سلولهای ‌سازنده انسولین در محیط برون‌تن با استفاده از گلوکز و عصاره پانکراس ترمیمی  
   
نویسنده مهرابی مریم ,حسینخانی سامان ,جلیلی سیروس ,مصطفایی علی
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1394 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:124 -135
چکیده    سلول درمانی یکی از روشهای امیدوارکننده در درمان دیابت نوع1 می باشد. یکی از مناسب ترین گزینه ها برای این منظور، سلولهای پیش ساز مشتق از پوست skin-derived precursors cells (skp) است که پتانسیل تمایز به سلولهای سازنده انسولین insulin producing cells (ipc) را دارند. در این مطالعه سلولهای پیش ساز مشتق از پوست انسان human skin-derived precursors cells (hskp) جدا و تکثیر شده و تحت تاثیر عصاره پانکراسی (دو روز بعد از 60 درصد پانکراکتومی) به ipc تمایز داده شدند. به منظور تمایز، hskp ها در محیط dmem حاوی fbs و عصاره پانکراسی و گلوکز برای مدت 14 روز کشت داده شدند. تولید انسولین این سلولها با رنگ دیتیزون که به طور اختصاصی برای شناسایی انسولین به کار می رود، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، بیان انسولین در سلولها با ایمونوسیتوشیمی بررسی شد و ترشح انسولین با استفاده از روش ایمونواسی آنزیمی elisa مورد تایید قرار گرفت. تجمعات سلولی خوشه مانند بعد از حدود 14 روز ظاهر شدند. این خوشه ها نسبت به آنتی بادی ضد انسولین مثبت بودند و قادر به ترشح مقادیر قابل تشخیص انسولین در یک رفتار وابسته به غلظت گلوکز بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که hskp تحت تیمار با عصاره پانکراسی توانایی تمایز به سلولهای سازنده انسولین را دارند که می تواند گامی در جهت سلول درمانی دیابت در آینده باشد.
کلیدواژه دیابت ,تمایز ,سلولهای پیش ساز مشتق از پوست ,سلولهای انسولین ساز
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved