>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوعات بین گونه ای برخی از گونه های جنس پنی سیلیوم با استفاده از روش پکتیک زایموگرام  
   
نویسنده قایم مقامی سید صدرالدین ,بلالی غلامرضا
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1392 - دوره : 26 - شماره : 4 - صفحه:524 -531
چکیده    پنی سیلیوم جنسی از رده هیفومایستها (گروهی از قارچهای ناقص) می باشد و اولین بار توسط لینک در سال 1809 توصیف گردید. این قارچ با دارا بودن 150 گونه شناخته شده دارای گسترش جهانی در تمام دنیا می باشد. شناسایی گونه های مختلف پنی سیلیوم به دلیل گستردگی در طبیعت و نقش مهمی که در زندگی انسان دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور معمول جهت شناسایی گونه های این جنس از روشهای مورفولوژیک استفاده می گردد ولی این روشها بسیار وقت گیر وفاقد دقت کافی می باشند. در دو دهه گذشته استفاده از تکنیکهای مولکولی در تمایز گونه های قارچها از جمله پنی سیلیوم بسیار معمول گردیده است. در این تحقیق از تکنیک پکتیک زایموگرام برای شناسایی گونه و تعیین تنوعات بین گونه ای در این جنس استفاده گردید. الگوهای زایموگرام به دست آمده گونه های این جنس را به راحتی از یکدیگر تفکیک نمود. به نظر می رسد این روش یک روش سریع و دقیق تری نسبت به صفات مورفولوژیک جهت شناسایی گونه های مختلف جنس پنی سیلیوم باشد.
کلیدواژه پنی سیلیوم ,پکتیک زایموگرام ,تنوعات بین گونه ای
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved