>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی dnaissr  
   
نویسنده جانی پور لیلا ,فهمیده لیلا ,فاضلی نسب بهمن
منبع پژوهشهاي سلولي و ملكولي - 1397 - دوره : 31 - شماره : 1 - صفحه:1 -15
چکیده    در این تحقیق سعی شد تا روابط خویشاوندی و فاصله ژنتیکی جمعیت های زیره سبز مورد ارزیابی قرار گیرد. تعداد پنج جمعیت زیره سبز جمع آوری و با استفاده از 10 آغازگر rapd و 10 آغازگر issr بررسی خواهد شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای ntsys pc2.1، genalex6.501 و popgene32 تجزیه و تحلیل خواهند شد. در نشانگر rapd در مجموع 182 باند تکثیر که آغازگرtibmbc03 دارای بیشترین تعداد باند (27)، شاخص مارکری (12.15) و شاخص چندشکلی(0.5) و در نشانگر issr در مجموع 135 باند تکثیر که آغازگر ubc809 دارای بیشترین تعداد باند (18)، شاخص مارکری(7.56) و شاخص چندشکلی (0.42) بودند. در نشانگر rapd، بیشترین میزان شاخص تنوع ژنی نی (0.32) و شاخص شانن(0.233) متعلق به جمعیت زیره سبز سبزوار و در نشانگر issr نیز بیشترین میزان شاخص تنوع ژنی نی(0.18) و شاخص شانن(0.27) متعلق به جمعیت زیره سبز سبزوار بود. کمترین میزان تشابه(0.144) بر اساس نشانگر rapd مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان و در نشانگر issr نیز کمترین میزان تشابه (0.085) مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان و همچنین بر اساس اطلاعات حاصل از نشانگر rapd و issr توام، کمترین میزان تشابه (0.117) مربوط به زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان بود. در کل نتایج این تحقیق نشان داد که زیره سبز سبزوار به عنوان مرکز تنوع این گیاه بر اساس جمعیت های مورد بررسی پیشنهاد و دورترین جمعیت ها جهت تلاقی های احتمالی و ایجاد تنوع جدید و مفیدتر زیره سبز سبزوار و زیره سبز کاشان معرفی می شوند
کلیدواژه تنوع ژنتیکی، زیره سبز، rapd ,issr
آدرس دانشگاه زابل, دانشکده کشاورزی, گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه زابل, ایران, دانشگاه زابل, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
پست الکترونیکی bfazelinasab@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved