>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت و ایمنی کار   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارزیابی مواجهه شغلی کارکنان یک کارخانه تولید سیمان با گرد و غبار قابل استنشاق سیمان و سیلیس کریستالی - صفحه:17-28

  tick  بررسی بارکاری و ارتباط آن با خستگی در میان لکوموتیورانان بخش نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران - صفحه:1-8

  tick  بررسی تاثیر ارتعاش بر سیستم گوارشی کارگران یک کارخانه تولید مواد غذایی - صفحه:9-16

  tick  بررسی خطاهای انسانی برای حالت تجمع در شرایط اضطراری با استفاده از روش شاخص احتمال خطای انسانی(Hepi)، در انبار شرکت نفت همدان - صفحه:29-40

  tick  بررسی ناراحتی چشمی و سردرد ناشی از کار با رایانه در بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:49-54

  tick  رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارکنان مطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا - صفحه:71-84

  tick  رابطه میزان رضایتمندی شغلی پرستاران یک بیمارستان با وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در آن - صفحه:41-48

  tick  سبک رهبری تبادلی و هوشیاری ایمنی به عنوان پیش بین های آسیب های شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان - صفحه:55-70
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved