>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه شیوه شاعران سبک اصفهانی و سبک هندی در میزان رویکرد به شعر سبک عراقی  
   
نویسنده مدرس زاده عبدالرضا ,بقایی شیرین ,صادق زاده محمود
منبع پژوهش هاي ادبيات تطبيقي - 1399 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:64 -87
چکیده    مقایسه آثار ادبی مشابه با هم در دوره‌های گوناگون تاریخی، یکی از شگردهای مطرح در گستره سبک‌شناسی است که نتیجه این شباهت‌ها و تفاوت‌ها، رمز و راز برتری شاعری بر دیگری و نیز میزان تاثیرگذاری‌های زبانی و تاریخی و فرهنگی بر متن ادبی، نشان خواهد داد. با نگاهی گذرا به اشعار سبک هندی و اصفهانی، به‌وضوح می‌توان گرایش فزاینده سرایندگان آن‌ها را در به‌کارگیریِ شگردها و فنون شاعری نسبت به پیشینیان دریافت. فنون و ابزاری که در جنبه‌های مختلف (فرمی و محتوایی) سبب فاصله‌گیری گفتار سراینده بر روی زنجیره زبان، از هنجار و زبان معیار و نزدیکی آن به زبان ادب و شعر می‌شود. در این راستا، تعیین سبک یک شاعر نیز، تشخیص و شناسایی همین ابزارها و شگردها در بسامد است که از شاعری به شاعر دیگر متفاوت هست و این‌چنین است که سبک‌های فردی به وجود می‌آید. بر این اساس، باید گفت که تفاوت اصلی شیوه شاعران سبک اصفهانی و هندی در میزان رویکرد شاعران این روزگاران به شعر شاعران و مضمون‌های مرسوم ادبی (motiv) در سبک عراقی رایج در ایران است. بیدل به‌عنوان سرآمد سبک هندی می‌کوشد که تحت‌تاثیر سبک اصفهانی نباشد (نظریه اضطراب تاثیر)؛ به‌گونه‌ای که این رویکرد به شاعران سبک عراقی با شدّت کمتر و به شاعران سبک اصفهانی با شدّت بیشتر، صورت گرفته است.
کلیدواژه سبک اصفهانی، سبک هندی، سبک عراقی، بیدل، صائب، مضامین مشترک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved