>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تطبیقی آموزه‌های تعلیمی در «بهرام چوبین» فردوسی و مکبث شکسپیر  
   
نویسنده روزبه روح اله
منبع پژوهش هاي ادبيات تطبيقي - 1399 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:132 -153
چکیده    «بهرام چوبین» فردوسی و مکبث ویلیام شکسپیر به هم شبیه هستند. پس می‌توان این دو اثر را با هم مقایسه کرد. مقاله پیش روی از رهگذر تطبیق به ارزشهای اخلاقی در «بهرام چوبین» و مکبث و کارکردهای تعلیمی آنها می‌پردازد. فردوسی و شکسپیر بسیار ماهرانه به تطورات سردارانی همانند بهرام چوبین و مکبث در چنگال قدرت می‌پردازند. هر دو سردار بعد از فتح، خیال پادشاهی به سرشان می‌افتد و هر دو به واسطه موجودات غیربشری از آینده باخبر می‌شوند. مکبث از زنان ریش‌داری خبر فرمانروایی کاودور و پادشاهی اسکاتلند را دریافت می‌کند. بهرام از زنی که شاه پریان است حکم شاهی می‌شنود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شکسپیر متاثر از جهان‌بینی دوره الیزابت شاه را بزرگ و عالی در نظر می‌انگارد که از طرف خداوند حاکم انسانها است و کشتن وی مساوی با کشتن خیر است در حالیکه در «بهرام چوبین»، فردوسی همگام با سردار شجاع است و جهان بینی فرّ ایزدی را به چالش می‌کشد تا جاودانه نبودن قدرت را به خواننده نشان دهد. فردوسی خواستار برهم زدن نظم موجود و ایجاد نظمی دیگر است، حال آنکه شکسپیر خواهان حفظ نظم متعالی موجود است؛ زیرا سرنوشت کشور به کردار افرادقدرتمند گره خورده است. پادشاهان نیکوسیرت سرنوشتی نیک را برای مملکت خویش رقم می زنند و پادشاهان بدسیرت سرنوشتی شوم را برای بلاد خویش به ارمغان می آورند.
کلیدواژه مکبث، شکسپیر، شاهنامه ی فردوسی، «بهرام چوبین»
آدرس دانشگاه ولی عصر رفسنجان, ایران
پست الکترونیکی r.roozbeh@vru.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved