>
Fa   |   Ar   |   En
   چرخه اعتماد در روابط بین‌ الملل: مطالعه موردی ایران و امریکا  
   
نویسنده سیمبر رضا ,ملک محمدی لیلی
منبع سياست جهاني - 1397 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:7 -39
چکیده    با توجه به نقش اعتماد به‌مثابه امری معناشناختی در مصالحه‌ها و منازعات بین‌المللی مقاله حاضر به بررسی مفهوم اعتماد و ابعاد مختلف آن می‌پردازد، در این مقاله ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم اعتماد و با در نظر گرفتن آن به صورت چرخه‌ای که قابلیت ایجاد، تداوم، شکست و یا بازتولید خود را دارد با استفاده از گزاره‌های مکاتب برساخته گرایی به رابطه دو کشور ایران و امریکا و جایگاه آن‌ها در درون این چرخه می‌پردازیم. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که وارد چرخه‌ی اعتماد می‌شوند به دلیل دگرگونی شرایط و عوامل مختلف درونی چرخه، اعتماد بین آن‌ها ممکن است خدشه‌دار شود و گاهی بهبود یابد و بازتولید شود و یا در صورت عدم توانایی بازتولید و بازگشت به اعتماد اولیه با فروپاشی کامل چرخه‌ی اعتماد روبه‌رو شوند. تکیه اصلی بحث با توجه به عدم‌تغییر چهل‌ساله ی ساختار موجود جمهوری اسلامی ایران، به تاثیر کارگزاران و گزاره‌های معنایی و روانشناسی بین آن ها مربوط می شود. با عنایت به اینکه یافته‌های تاریخی این مقاله حاکی از تایید ظهور و سپس افول اعتماد بین دو کشور از زمان ایجاد ارتباطات اولیه تا به امروز و از چشم‌انداز نظری یافته‌های این مقاله معطوف به تاثیر کارگزاران دو کشور در تصمیم سازی ، در طول تاریخ خود ابتدا وارد چرخه‌ی اعتماد شده‌اند اما در نهایت با وارد شدن در چرخه ی بازخورد رفتارهای متقابل باعث بی‌اعتماد در رابطه خود شده‌اند. روش تحقیق در این مقاله تجربی_ تحلیلی  است و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای است.
کلیدواژه چرخه اعتماد، امریکا، ایران، خصومت، سازه‌انگاری
آدرس دانشگاه گیلان, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved