>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر ناامنی بر فرایند زوال شیراز در نیمه دوم حکومت آل بویه (372-447ق)  
   
نویسنده رضائی محمد ,اروجی فاطمه
منبع پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران - 1397 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:41 -52
چکیده    در پی انتخاب شیراز به مرکزیت سلسله آل بویه این شهر برای مدت حدود پنجاه سال دوره‌ای از رشد و شکوفایی را شاهد بود، اما در پی بروز مشکل جانشینی و درگیری بر سر تصاحب تاج‌وتخت، پس از مرگ عضدالدوله، زمینه‌ آشفتگی و انحطاط شهر فراهم شد. به علت نبود قاعده و قانون مورد اتفاق جهت انتخاب جانشین، هرکدام از امیران در ابتدای حکومت خود با مدعی و یا مدعیانی روبه‌رو شدند. در نتیجه دوره‌ای طولانی از ناامنی و بی‌ثباتی در قلمرو آل بویه به‌ویژه در فارس و شیراز به وجود آمد و در پی نبردهای مداوم نه تنها امکان پرداختن به فعالیت‌های عمرانی میسر نشد بلکه از رهگذر این حملات علاوه بر غارت شهر، بسیاری از بناها و محلات آن تبه دست نیروهای متخاصم تخریب گردید. علاوه بر آن، شبکه شهری تامین‌کننده نیازهای اولیه در اثر عدم رسیدگی و جنگ‌ها دچار آسیب شد، تجارت نیز از ناامنی متاثر شده با تغییر مسیرهای تجاری و کاهش عواید تجارت دچار رکود گردید و جریان زوال شهر را شتاب بیشتری داد. در نهایت بر اثر آسیب‌های واردشده در جریان حملات سلاجقه اهمیت سابق را از دست داد و برای مدت‌ها فرو مرد. در جستار حاضر تلاش بر آن است تا نقش ناامنی به‌عنوان متغیری مستقل بر فرایند رکود و افول شهر شیراز در دوره دوم حکومت آل بویه با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تاریخی و تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای تبیین شود.
کلیدواژه آل بویه، افول شیراز، مشکل جانشینی، رکود تجارت، حیات شهری
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی, ایران, دانشگاه تبریز, گروه تاریخ, ایران
پست الکترونیکی fatemeh.orouji62@gmail.com
 
   Impact of Insecurity on the Decline of Shiraz in the SecondHalf of the Rule of Ale Buye (372447 AH)  
   
Authors Orouji Fatemeh ,Rezaei Mohammad
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved