>
Fa   |   Ar   |   En
   واکنش اهالی کردستان به گسترش آموزش نوین در دوره رضاشاه  
   
نویسنده دهقانی رضا ,کریمی علیرضا ,رسولی حسین
منبع پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران - 1396 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:153 -166
چکیده    جایگاه و ظرفیت بالای نهاد آموزش رسمی در پروژه‌ی ملّت‌سازی باعث شد تا در دوران رضاشاه، دولت نگاه ویژه‌ای به توسعه‌ی معارف داشته باشد، از آنجا که یکی از رسالتهای اصلی این نهاد تقویت و گسترش زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان اساسی ملّی‌گرایی و تحکیم وحدت ملّی بود، گسترش و تاسیس موسسات معارفی در مناطق عشایری و قوم‌نشین اهمیّت دو چندانی داشت. هدف این پژوهش آگاهی از چرایی و چگونگی واکنش اهالی کردستان نسبت به گسترش مدارس دولتی است و در این راستا تلاش شده است تا به روش توصیفی، تحلیلی و بر اساس اسناد و مدارک آرشیوی به این سئوالات پاسخ داده شود: در دوران رضاشاه سیاست‌های آموزشی در کردستان با چه کیفیتی به اجرا در آمد؟ فرماندهان نظامی در تاسیس مدارس و توسعه معارف در کردستان چه نقشی داشتند؟ گروه‌های مردمی چگونه از مدارس جدید استقبال کردند و نگاه مردم به مدارس مذکور چگونه بوده است؟فرضیه اصلی پژوهش این است که باورهای مذهبی و بافت سنّتی جامعه و استفاده از زور و اجبار به عدم استقبال مردم از مدارس جدید منجر شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز چون استفاده از معلّمان غیربومی و لزوم تدریس دروس به زبان فارسی، وضعیّت پریشان معیشتی و اقتصادی اهالی، عدم همخوانی مطالب کتب درسی با نیازهای جامعه و... نیز در این زمینه نقش داشته‌اند.
کلیدواژه کردستان، رضاشاه، ارتش، مدارس جدید، زبان فارسی
آدرس دانشگاه تبریز, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه تبریز, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی hosseinrasouli57@yahoo.com
 
   The Reaction of Local People of Kurdistan to Modern Education During Reza Shah’s Reign  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved