>
Fa   |   Ar   |   En
   مواد و فناوری های پیشرفته   
سال:1393 - دوره:3 - شماره:2


  tick  بررسی اثر متغیرهای روش پاشش پلاسمایی روی میکروساختار و خواص دی الکتریک پوشش تیتانات باریم - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر پارامترهای زمان و مقدار نمک Ticl4 بر مورفولوژی میکروکره های کامپوزیتی نانواکسیدتیتانیوم/کربن سنتز شده به روش سولوترمال - صفحه:63-70

  tick  بررسی فنی تزئینات گچبری خانه ی شهشهان اصفهان با استفاده از روش های دستگاهی Sem-Eds و Xrd و شیمی تر - صفحه:37-49

  tick  بررسی و مقایسه رفتار نوری لایه های نانوساختار غیر همگن Tio2/Al2o3 و Tio2 - صفحه:91-99

  tick  تاثیر دمای حمام شیمیائی بر تغییرات نانو ساختار لایه نازک Cds تهیه شده به روش نشست شیمیایی در حمام - صفحه:81-90

  tick  تاثیرآماده سازی زیرلایه و دانسیته ی جریان پیک در آبکاری پالسی پوشش های نانو کامپوزیتی مس-کاربید سیلیسم بر روی مورفولوژی، اندازه ی دانه، درصد تخلخل، سختی و خواص خوردگی پوشش - صفحه:27-35

  tick  حذف فلزات سنگین سرب و نیکل دو ظرفیتی به کمک ساختارهیدروکسی آپاتیتی تهیه شده به روش اسید و باز از محلول های آبی - صفحه:71-79

  tick  سنتز پروسکایت نانو بلورین Sr0.895y0.07tio3±Δ به روش سل- ژل - صفحه:11-18

  tick  شناسایی فازهای نامطلوب و تخلیص نانوکامپوزیت کاربید بور-کاربیدسیلیسیم تهیه شده به روش سنتز خود احتراقی فعال شده ی مکانیکی - صفحه:19-25

  tick  مکانیزم سنتز کامپوزیت B4c-Tib2 توسط سینتر با جرقه پلاسما (Sps) - صفحه:51-61
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved