>
Fa   |   Ar   |   En
   مواد و فناوری های پیشرفته   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی Az31/Tic ایجاد شده توسط فرایند همزن اصطکاکی - صفحه:43-52

  tick  ارزیابی زیست فعالی داربست کامپوزیتی نانوبیوگلاس پوشش داده شده با پلی هیدروکسی بوتیرات جهت مهندسی بافت استخوان - صفحه:10-18

  tick  بررسی اثر دمای سینتر بر ریزساختار و فاکتور کیفیت سرامیکهای دی الکتریک مایکروویو با ترکیب 0.88ba([Zn0.6co0.4]1/3،Nb2/3)O3–0.1ba(Ga1/2ta1/2)O3–0.02bazro3 - صفحه:35-42

  tick  بررسی تاثیر عملیات حرارتی آنیل مرحله ای بر مقاومت به خوردگی حفره ای در لوله های جوش فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی - صفحه:67-75

  tick  بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-5%Cu/Sic تولید شده به روش متالورژی پودر - صفحه:27-34

  tick  تاثیر نوع و فشار اتمسفر محیط بر ویژگی های سنتز پودر نانوساختار Zrb2-Zrc به روش Mashs با کاربرد حفاظت حرارتی در صنایع هوا -فضا - صفحه:53-59

  tick  سنتز نانو حفره Mcm-41 با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن - صفحه:1-9

  tick  سنتز نانوذرات اکسید روی با استفاده از مایع یونی و بررسی خواص ضد میکروبی آنها - صفحه:19-25

  tick  سنتز نانوذرات نقره با ساختار مثلثی شکل و بررسی خواص ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت - صفحه:61-66
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved