>
Fa   |   Ar   |   En
   مواد و فناوری های پیشرفته   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی اثر تغییر غلظت مس و کارسرد بر ریزساختار و رفتار پیرسازی آلیاژهای بر‌پایه آلومینیوم - صفحه:79-85

  tick  بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی بر خواص فوتوکاتالیستی نانولوله‌های اکسید تیتانیم با حضور هم‌زمان فلزات طلا و نقره - صفحه:9-15

  tick  بررسی رفتار سلول استئوبلاست G292 برروی فولاد L316 پوشش داده شده با کربن شبه الماسی به منظور کاربرد در کاشتنی‌های پزشکی - صفحه:45-53

  tick  تاثیر دمای کلسیناسیون و نسبت سوخت به اکسیدکننده در سنتز پودر کاتدی Li Ni0.5mn0.3co0.2o2 مورد استفاده در باتری لیتیم-یون به روش سنتز احتراقی محلول - صفحه:25-33

  tick  تحولات ریزساختاری پودرهای نانوساختار آلومینیوم-منیزیم حین فرایند آسیاکاری مکانیکی و عملیات حرارتی ثانویه - صفحه:35-43

  tick  تولید و مشخصه‌یابی میکروکپسول‌های حاوی رزین اپوکسی 828 جهت استفاده در پوشش‌های ‌‌خودترمیم‌شونده - صفحه:1-8

  tick  روش‌های اصلاح سطح جاذب‌های کربنی به منظور جذب نیترات از آب - صفحه:65-77

  tick  سنتز نقاط کوانتومی Inp/Zns عامل‌دار برای کاربرد در دارورسانی - صفحه:55-63

  tick  مطالعه مشخصات بافتی ناحیه جوش همزن اصطکاکی برنج تک‌فازی به وسیله آزمون پراش الکترونهای برگشتی - صفحه:17-24
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved