>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی انطباق امواج الکترومغناطیسی کامپوزیت آهن کربونیل – La0/8sr0/2mno3 در جذب امواج میکروویو  
   
نویسنده مطمئن دنیز ,کیان وش عباس
منبع علم و مهندسي سراميك - 1395 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:15 -22
چکیده    در این پژوهش نخست نانو ذرات (lsmo) la0/8sr0/2mno3 به روش سل ژل سنتز شدند. سپس درصد جذب امواج میکروویو رنگ های جاذب شامل نسبت های مختلف پرکننده های آهن کربونیل lsmo بصورت 800، 791، 773، 746، 728 و 20% وزنی چسب پلی استر و سخت کننده در گستره فرکانسی 8 ndash;ghz 12 مورد بررسی قرار گرفت. مواد کامپوزیتی با ضخامت های مختلف 7/0، 9/0 و mm1/1 به صورت رنگ بر روی یک زیر لایه آلومینیومی به ابعاد استاندارد (mm3 8/0 * 1/10 * 8/22 ) اعمال گردید. آنالیز فازی و اندازه بلورک ها، مورفولوژی پودرها و میزان جذب امواج الکترومغناطیس رنگ های کامپوزیتی حاصل از آنها بترتیب توسط الگوی پراش اشعه x (xrd)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (fesem) و آنالیزگر شبکه ی برداری (vna) تعیین گردید. رنگ کامپوزیتی آهن کربونیل lsmo با نسبت 746 در ضخامت mm9/0 دارای یک اتلاف انعکاس تشدید برابر db 89/10 در فرکانس ghz 55/11 و بالای 60% جذب در کل پهنای باند 9/8 ghz 12 بود. با افزایش ضخامت پوشش از 7/0 تا mm 1/1، خواص جذب رنگ بهبود یافت. بنابراین، رنگ کامپوزیتی آهن کربونیل lsmo به عنوان یک ماده ی جاذب بسیار مناسب در باند x شناسایی شد
کلیدواژه آهن کربونیل، سل ژل، خاصیت جذب امواج میکروویو، رنگ کامپوزیتی، Lsmo
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی akianvash@tabrizu.ac.ir
 
   Optimization of Electromagnetic Matching of Carbonyl iron / La0.8Sr0.2MnO3 Composites for Microwave Absorption  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved