>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز زئولیت Ltaو جذب یون کلسیم از آب توسط آن  
   
نویسنده کبودوند فرناز ,رضایی حمیدرضا ,جوادپور جعفر
منبع علم و مهندسي سراميك - 1393 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:9 -17
چکیده    نیاز به آب سالم، نیاز همیشگی تمام جوامع بوده و است هرچند که دسترسی به آن همواره میسر نیست. یکی از عواملی که این دسترسی را با مشکل مواجه می‌کند وجود کاتیون‌های سنگین مانند ca2+ در منابع آب است که خود از مشکلات مهم زیست‌محیطیبه شمار می‌رود. این کاتیون‌های سنگین به روش‌های گوناگونی قابل جداسازی هستند که در این مقاله به بررسی نحوه-ی استفاده از زئولیت‌ها به‌خصوص زئولیت سنتزی lta جهت نیل به این هدف پرداخته شده است. دلیل انتخاب زئولیت lta جهت جداسازی کاتیون‌های ca2+ موجود در آب خاصیت تبادل یونی انتخابی بالای آناست. بدین منظور، سنتز هیدروترمالی زئولیت lta در اتوکلاو تفلونی با توجه به فرمول ژل 3.5na2o:al2o3:2sio2:200h2oصورت پذیرفته است که در این پژوهش از لادوکس (ludox)به‌عنوان منبعsiو آلومینیوم ایزوپروپکساید (al.isopropoxide)به‌عنوان منبع alدر کنارnaohاستفاده نموده‌ایم. با بررسی نتایجxrdو semنمونه‌ها در شرایط متفاوت دمایی و زمانی، دمای 65 درجه سانتی‌گراد و مدت‌زمان 28 ساعت را برای فرمولاسیون ژل 3.5na2o:al2o3:2sio2:200h2oبه‌عنوانشرایط بهینه‌ی سنتزltaبر‌گزیده شد. پس از اتمام عمل سنتز، میزان جذب کاتیون‌های ca2+را اندازه‌گیری نموده و سپس با انجام تبادل یونی و جانشین نمودنیونna+با یون +li، فرایند جداسازی و جذب یونca2+ بهبود بخشیده شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از روش پیشنهادی می‌تواند پس از فعال‌سازی، میزان جذب یون کلسیم را در بهترین حالت تاحدود 2 برابر افزایشدهد. در انتها، با تکرار آزمایش در شرایط دمایی گوناگون،نتایج به‌دست آمده مورد مقایسه قرار گرفتند.
کلیدواژه زئولیتLta ,تبادل یونی ,کاتیون‌های کلسیم ,جداسازی کاتیون‌های سنگین
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی مواد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved