>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت Ha/Uhmwpe به عنوان جایگزین استخوان با روش نانونفوذ و نانوخراش  
   
نویسنده میرصالحی سید علی ,خاوندی علیرضا ,میردامادی شمس الدین ,نعیمی جمال محمدرضا ,روشن فر سعید
منبع علم و مهندسي سراميك - 1393 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:27 -39
چکیده    امروزه مواد زیستی کامپوزیتی، کاربردهای فراوانی در پزشکی پیدا کرده اند ولی به دلیل وجود برخی مشکلات، بیشتر در مرحله ی تحقیقات کلینیکی و آزمایشگاهی قرار دارند. در این تحقیق، ابتدا نانوکامپوزیت با زمینه ی پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا (uhmwpe) و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت (nano-ha) به عنوان فاز تقویت کننده به کمک روش اختلاط در فاز مذاب با کمک روغن پارافین با درجه ی پزشکی و با استفاده از دستگاه مخلوط کن داخلی با مقادیر مختلف 10، 20، 30، 40 و wt.% 50 از نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در دمای ? c 180، ساخته شد. خواص مکانیکی و سایشی نمونه ها با انجام آزمون-های نانونفوذ و نانوخراش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمون نانونفوذ و نانوخراش نشان دهنده آن است که نمونه با wt.% ha 50 دارای ضریب کشسان و سختی به ترتیب 5/362% (625/4 برابر) و 200% (3 برابر) و ضریب اصطکاک 57/63% (63/1 برابر) کمتر از نمونه ی شاهد است.
کلیدواژه خواص سایشی ,خواص مکانیکی ,Uhmwpe ,Nano-Ha ,نانو خراش ,نانو نفوذ ,نانوکامپوزیت
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved