>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سنتز دما پایین کاربید بور نانوساختار به روش منیزیوترمال با استفاده از Cmk-3 و کربن متخلخل بدست آمده از زیولیت طبیعی کیلینوپتیلولیت  
   
نویسنده عسگریان پروانه ,نوربخش امیر عباس ,ابراهیمی رضا
منبع علم و مهندسي سراميك - 1392 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:43 -56
چکیده    در این پژوهش‌، سنتز کاربید‌بور نانو ساختار با استفاده از کربن‌های متخلخل بدست آمده از زیولیت طبیعی کیلینوپتیلولیت(cclinoptilolite) و sba-15(cmk-3) توسط فرآیند احیا منیزیوترمال مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در نسبت‌های جرمی مختلف اکسید بور، کربن و منیزیم در اتمسفر آرگون در محدوده دمایی°c 700 انجام شد. در فرآیند سنتز به روش منیزیوترمال، خواص پیش‌سازه‌هایsab-15 ، زیولیت کیلینوپتیلولیت و کربن‌های‌ بدست ‌آمده از این دو پیش‌سازه‌، توسط bet، xrd،tga وsem مشخصه‌یابی شد. همچنین پس از تهیه و شناسایی کربن متخلخل، تاثیر میزان کربن در سنتز کاربید‌بورمورد بررسی قرار گرفت. مقایسه آنالیز فازی xrd از نمونه‌ها با منابع کربنی متفاوت در راستای سنتز کاربید‌بور نشان داد پیش‌سازه مورد استفاده و نوع کربن فاکتورهای مهمی در سنتز کاربید‌بور می‌باشند.
کلیدواژه زیولیت طبیعی کیلینوپتیلولیت ,کربن متخلخل ,منیزیوترمال ,کاربیدبور
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved