>
Fa   |   Ar   |   En
   حل مساله دو هدفه زمان بندی چند حالته پروژه با در نظر گرفتن برنامه ریزی پرداخت و منابع محدود با استفاده از الگوریتم Nsga-Ii  
   
نویسنده قلی زاده ابراهیم ,افشارنجفی بهروز
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:165 -178
چکیده    این پژوهش به بررسی مساله زمان بندی چند حالته پروژه با در نظر گرفتن برنامه ریزی پرداخت و منابع محدود پرداخته می شود، بطوری که در مساله پیشنهادی جهت هر چه بیشتر در نظر گرفتن شرایط حاکم در دنیای واقعی، منابع تجدیدپذیر (از جمله نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات) و همچنین منابع تجدیدناپذیر (از جمله مصرفی و پول) همزمان در نظر گرفته می شوند. در ادامه پژوهش نیز مبحث زمانبندی و برنامه ریزی پرداخت پروژه با اهداف افزایش npv پروژه و کاهش زمان اتمام پروژه در مساله مورد بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل ابتدا بر اساس فرضیات مطرح شده در فضای مساله، مدل برنامه ریزی غیرخطی ریاضی جهت فرموله سازی مساله ارائه می شود. سپس جهت اعتبارسنجی مدل، چندین مساله نمونه در ابعاد مختلف طراحی می شود و سپس توسط نرم افزار gams و روش محدودیت اپسیلون حل می شود. جهت حل مساله در ابعاد بزرگ نیز از روش الگوریتم nsga-ii بهره می بریم و کارایی آن از طریق مقایسه با روش محدودیت اپسیلون سنجیده می شود.
کلیدواژه مساله زمان بندی چند حالته پروژه، ارزش فعلی خالص، برنامه ریزی پرداخت پروژه، روش محدودیت اپسیلون، الگوریتم مرتب سازی نامغلوب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی afsharnb@alum.sharif.edu
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved